تهران مال منه
یادداشت های من
 
قراره سال بعد این موقع تهران باشم به مدت چند سال ( ایشالااااااااااااااااا :)  )

برا همین اسم وبم عوض میشه تا هدفم یادم نره 

سال بعد این موقع ♥ 

☺☻♥♦♣♠•◘○☺☻♥♦♣♠•◘○☺☻♥☺☻♥♦♣♠•◘○☺☻♥♦♣♠•◘○☺☻♥

 یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393 | 21:52  | آوا |  


ﯾﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﯼ ﺍﺭﺩﻧﯽ ﺧﺒﺮ ﺯﺩﻩ ﮐﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ، ﺍﯾﻨﺎ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻨﺘﻬﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﺍﻭﻥ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺎﺭﺳﯽ !

___ ﻣﺎ 4 ﺷﻨﺒﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻨﺪﺍﺯﯾﻦ ﺟﻤﻌﻪ

___ ﻣﻦ ﭼﻬﺎﺭﺷﻤﺒﻪ ﭼﮏ ﺩﺍﺭﻡ !

___ ﻣﻨﻢ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ . ﻣﻮﻧﺪﻡ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﻨﻢ . ﺑﺮﻡ ﺟﻨﮓ ﻧَﺮَﻡ ﺟﻨﮓ ...

___ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻮ ﻧﮕﻔﺘﻪ؟ ! ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ..

___ ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﭼﯽ ﺑـﭙﻮﺷﻢ؟ !

___ ﻣﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﻮﻥ ﻓﺮﺩﻩ، ﻓﻚ ﻧﻜﻨﻢ ﺑﺘﻮﻧﻴﻢ ﺗــﻮ ﺍﻳﻦ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺑﺮﺳﻮﻧﻴﻢ!

___ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺒﺮﻥ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ

___ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻦ ﺗﺎ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺗﻤﻮﻣﺶ ﮐﻨﻦ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺟﻌﻤﻪ ﺑﺮﯾﻢ ﺩَﺩَﺭ !!

___ ﺷﺎﻡ ﻫﻢ ﻣﯿﺪﻥ؟

___ ﺍﯾﻮﻝ ، ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﯾﻪ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﺟﻮﺭ ﺷﺪ ﻣﻦ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻧﺮﻡ ﻋﺮﻭﺳﯽ . ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺧﺴﺘﻢ ! ﺗﺎﺯﻩ ﺍﮔﻪ ﺍﺳﯿﺮ ﻧﺸﻢ ﻭ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ

___ ﺑﮕﻮ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﻧﻮﻥ ﺑﮕﯿﺮﻩ ...

___ ﺍﯼ ﺑﺎﺑﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﻋﺼﺮ ﺑﺎﺷﻪ ﺁﺧﻪ ﻋﺼﺮﺍﯼ ﺟﻤﻌﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻟﮕﯿﺮﻩ ﺁﻗﺎ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﺟﻤﻌﻪ ﺣﻮﻝ ﻭ ﺣﻮﺵ ﺳﺎﻋﺖ ۳- ۴ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﺎﻫﺎﺭ !!

 

 شنبه بیست و دوم شهریور 1393 | 22:10  | آوا |  

هرکی خوند و درست بود بگه متولد چه ماهیه؟
.
.
.
.
.
کدوم ماهی؟
فروردین:
خوشگل اما مغرور
ساده و بی ریا اما باهوش
همیشه به نظر شاد میان اما غماشون تو سینشون میمونه
خیلی خونگرم اما عصبی
پر حرف اما شیرین
خودخواه اما دست و دلباز
بلند پرواز اما واقع بین
عاشق اما پنهان
فروردین ماهی رو که داری یعنی با بقیه فرق داری
اردیبهشت:
زیبا اما باطنی
ساده اما زیادی
همیشه اونجوری به نظر میان که واقعا هستن
خونگرم اما آروم
کم حرف اما خوش صحبت
منطقی اما اجباز
خوشبین و صبور
امیدوار در عین ناامیدی
یه اردیبهشتی میتونه راهه زندگیتو نشون بده
خرداد:
دوس داشتنی اما تا وقتی خوشحال
همیشه نیاز به راهنمایی داره
ساکت ولی همیشه گوش میده
خونگرم و شیطون
تخس و عصبی
آینده نگر و بلندپرواز
عشقش مرموز
خشم او ویرانگره
هیچ وقت یه خردادی رو نرنجون،که دیگه دلش بات صاف نمیشه
تیر:
زیبا و اعتماد بنفس زیاد
خود راءی و خودجوش
احساسشون سریع ابراز میشه
بداخلاق و عصبی
در لحظه زندگی میکنه
وفادار و صادق
عشقش شدید اما رمانتیک نیست
همیشه بدون که تیر ماهی نمادی از خاص بودنه
مرداد:
خوشگل و ناز
مهربون و دلسوز
بدقول اما وفادار
شدیدا احساساتی و رمانتیک
عجول و باپشتکار
بی حوصله و یه دنده
دل بزرگی داره
تا وقتی که یه مردادی رو داری زندگیت جریان داره
شهریور:
از درون پاک و صاف
قابل اعتماد و خوش حساب
دریا دل و مهربون
تند خو و خشن
آینده نگر و متفکر
ساده و بی کلک
با احساس اما ابراز احساسات بلد نیستن
بهترین تکیه گاه یعنی شهریوری
مهر:
رک و روراست
شوخ و جذاب
عصبی اما تودل برو
شدیدا احساساتی و حساس
دوس داشتنی اما مرموز
لجباز و بداخلاق
بلندپرواز و رویاگرا اما ناامید
مهری رو داشته باش غمی نداشته باش
آبان:
ظاهرمعمولی ولی جذاب
مضطرب اما خونسرد
عصبی و بداخلاق
تودل برو و ملوس
احساساتی و باذوق
ساده و واقع گرا
رویاهای کوچیک و قشنگ
با آبانی میشه یه زندگی خوب رو تجربه کرد
آذر:
خوشتیپ و جذاب
عصبی و بسیار احساساتی
خوش قلب و مهربون
روشن فکر و واقع گرا
عجول و بسیار بلندپرواز
عاشق و ساده
وفادار و خوش قول
اگه آذری باهات باشه تا آخرش باهاته از دستش نده
دی:
ساده و دوست داشتنی
باافاده و عشق مد
خاص و تو دل برو
ضعیف و رنجور
آرزوهای قشنگ و کوچک داره
سردرگم و بدقول
شدیدا احساساتی و حساس
دی ماهی یعنی خاص بودن ماله هرکسی نیست
بهمن:
ساده اما پرجذبه
نادان و بی سیاست
خوش صحبت و شوخ طبع
تو کاراش جدی و محکم
کاری بهش سپرده بشه تا آخرش میره
بابرنامه و آینده نگر
عشقش بی ریا و ساده
بهمنی یعنی زندگی بی دغدغه و باآرامش
اسفند:
زیبا اما بدون اعتماد بنفس
شیرین و دوست داشتنی
دورو اما بی ریا
خونسرد اما تندخو
هیچوقت نمیتونه قانع باشه
آینده نگر و کم حوصله
عشقش مرموز و پنهان
اسفندی بهت دل ببنده یعنی خوشبختی  ^__^

 شنبه بیست و دوم شهریور 1393 | 22:8  | آوا |  

تو زندگیت مثل درخت فندق باش........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
یادم نیس چرا ولی حالا تو باش ضرر که نمیکنی!!!!

دمت گرم
تو عروسيت جبران ميكنم ^__^

 

                                             **************************

دیشب تا صب به u فک میکردم!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
امشبم میخوام به x و y فک کنم:)

 

 جمعه بیست و یکم شهریور 1393 | 14:35  | آوا |  

 

 ♥ وقتی می دونی که تا چند ماه دیگه  

اونو می بینی که توی گهواره میره

 

baby

 شنبه یازدهم مرداد 1393 | 14:38  | آوا |  

قدم میزنم تا ازت بگذرم


قدم میزنم بلکه یادم بره


میخوام جا بذارم یه جا فکرتو


نمیذاره این شهرِ پر خاطره

 

{متن یه آهنگه ، ادامه مطلب کل متنش هست. این روزا همش فکر اونممممم :(  }

 

 


ادامــﮧ مطلب
 سه شنبه سی و یکم تیر 1393 | 21:3  | آوا |  

 تنها نشسته ای

چای می نوشی

و

هیچ کس تو را به یاد نمی آورد

این همه آدم

روی کهکشان به این بزرگی

و تو حتی

آرزوی یکی نبودی

{ احساس می کنم همه فراموشم کردن... :(((((  }

 شنبه بیست و هشتم تیر 1393 | 21:14  | آوا |  

اگر دنبالِ آن چیزی که می خواهی نروی،


هیچ وقت آن را نخواهی داشت.


اگر نپرسی،


همیشه جواب نه است.


اگر پیش نروی،


همیشه یکجا باقی می مانی.


نورا رابرتز

{ راست میگه هااااا ، اما این غرور لعنتیییییی نمیذاره ..... }

 دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 | 21:0  | آوا |  

هیچ گاه دل آنان که بی صدا گریه می کنند را نشکنید

این ها کسی را برای پاک کردن اشک هایشان ندارند ...

حسین پناهی 

 جمعه بیستم تیر 1393 | 6:6  | آوا |  

 رفتم مرا ببخش و مگو او وفا نداشت

راهی بجز گریز برایم نمانده بود

این عشق آتشین پر از درد بی امید

در وادی گناه و جنونم کشانده بود

رفتم که داغ بوسه پر حسرت ترا

با اشکهای دیده ز لب شستشو دهم

رفتم که نا تمام بمانم در این سرود

رفتم که با نگفته بخود آبرو دهم

رفتم ‚ مگو ‚ مگو که چرا رفت ‚ ننگ بود

عشق من و نیاز تو و سوز و ساز ما

از پرده خموشی و ظلمت چو نور صبح

بیرون فتاده بود یکباره راز ما

رفتم که گم شوم چو یکی قطره اشک

گرم در لابلای دامن شبرنگ زندگی

رفتم که در سیاهی یک گور بی نشان

فارغ شوم کشمکش و جنگ زندگی

من از دو چشم روشن و گریان گریختم

از خنده های وحشی طوفان گریختم

از بستر وصال به آغوش سر هجر

آزرده از ملامت وجدان گریختم

ای سینه در حرارت سوزان خود

بسوز دیگر سراغ شعله آتش زمن مگیر

می خواستم که شعله شوم سرکشی کنم

مرغی شدم به کنج قفس بسته

و اسیر روحی مشوشم

که شبی بی خبر ز خویش در دامن سکوت

به تلخی گریستم

نالان ز کرده ها و پشیمان ز گفته ها

دیدم که لایق تو و عشق تو نیستم

 

[ این شعر خیلیییییی زیباس ، اما پره غمهههه ، منم کلافمممم ، خیلی کلافه ... ]


برچسب‌ها: فروغ فرخزاد
 دوشنبه نهم تیر 1393 | 20:18  | آوا |